عنایت الله رحیمی

عنایت الله رحیمی
مهر 20, 1398
189 بازدید

عنایت الله رحیمی از ایل عرب خمسه فارس از مفاخر جامعه عشایری فارس میباشد که هم اکنون عهده دار سمت استاندار فارس میباشد.

عنایت‌الله رحیمی (زاده ۱۳۴۵ [روستای شول زرقان]]) سیاست‌مدار اصلاح‌طلب و مدیر اجرایی ایرانی است، که هم‌اکنون بعنوان استاندار فارس فعالیت می‌کند. وی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد شهرسازی از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی است و در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ معاونت عمرانی استانداری فارس را برعهده داشت

برچسب ها آستان قدس رضویابراهیم رئیسیامام رضا(ع)رئیسیمشهد